Gübremiz Bakanlık Onaylı ve Gübre Takip Sistemi'ne Kayıtlıdır.

Neden Yeşil Vadi Sıvı Solucan Gübresi ?

Yeşilvadi sıvı solucan gübresi kimyasal çözücüler kullanılmadan birinci kalite de katı solucan gübresi
kullanılarak yerli üretim sistemlerimizde katkısızolarak üretilip hizmete sunulmaktadır.

Solucan Gübresi Nedir ?

Solucanların hayvansal ve organik atıkları işleyerek içerisinde bitki besin elementleri, hormonlar, toprak düzenleyiciler ve bitki koruma unsurlarınıbir arada başarıyla barındıran, sürdürülebilir tarımın tek alternatifidir.

Solucan Gübresinin Özellikleri Nelerdir ?

* Bitkiye göre %30-60 arasında verim artışı sağlar.
* Ürünleriniz gerçek tadına, kokusuna, aromasına kavuşur.
* Kök büyümesini teşvik eder.
* Ayrışmamış mineralleri ayrıştırarak bitkinin kullanabileceği forma getirir.
* Yavaş salınımlı olması sebebiyle yer altı sularını kirletmez.
* Bitkiye göre erkencilik sağlar.
* Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.
* Topraktaki organik madde mikarını arttırır.
* Kök gelişimini hızlandırır, saçaklanmayı arttırır, kökün güçlü olmasını sağlar.
* Bitkerinizi dona karşı korur, hastalıklara karşı direnç sağlar
* Raf ömrü uzun ürünler yetiştirmenize olanak sağlar.
* Ekim alanında her yıl değişik ürün ekmeye (rotasyona) gerek yoktur.
* Kullanım miktarından fazla kullanılması halinde bitkiye zarar vermez.
* Tohum çimlenmesi enerjisinde %40 oranında yükseliş gerçekleştirerek tohum maliyetini azaltır.
* Topraktaki etkisini uzun yıllar devam ettirir.

Neden Solucan Gübresi ?

* Kademeli olarak kimyasal gübreden kurtulmanızı sağlar.
* Üretim ve gübre maliyetlerinin azalmasını sağlar.
* Bitkiyi koruma özelliğinden dolayı ilaç kullanımını azaltır.
* Su tutma kapasitesini arttırarak suyun toprağa  nüfusunu frenleyerek infiltrasyon (sızma) nedeniyle          meydana gelen erozyonu engeller toprak kaybını önler.
* Aşırı kimyasal kullanımı kansorejen içerikli gıda tüketimi demektir. Solucan gübresi doğal büyüme sağlayarak kanser oluşması riskini azaltır.
* Toprağın verimliliği arttırır.
* Solucan gübresiyle yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz.
* Ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır.