Hijyen Box su Sebili Temizlik ve Dezenfekte Seti 5 li ekonomik paket Kargo Ücretsiz

Hijyen Box  su  sebili temizleme ve dezenfekte seti (ekonomik 5 li paket)

 

* DİKKAT **Aynı anda birden fazla sebil temizleyebilmeniz için 1 adet set + 

5 adet solüsyon + 5 Adet tarih etiketi + 1 çift tek kullanımlık eldiven + 1 Adet fırçalı temizlik harbisi ve 1 adet resimli sadeleştirilmiş  kolay uygulama klavuzu içerir. 
 

* Hijyen box sebil temizleme kiti, içerisindeki resimli, sadeleştirilmiş (su sebili hijyen bakımı nasıl yapılmalıdır.) kullanma klavuzu ile evinizde ve iş yerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz ve  kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır . 
 

* Hijyen box sebil temizleme kiti içerisinde bulunan harbi sayesinde muslukların ve sebilin el, bez ve sünger vs. ile ulaşılması mümkün olmayan parçalarının kolaylıkla  temizlenebilmesini sağlar.
 
* Hijyen box sebil temizleme kiti içerisinde bulunan ve sebilin kenarına yapıştırarak temizlik yapılan tarihin yazıldığı etiket ile sebilinizi en son ne zaman temizlediğinizi unutmamanızı sağlar. 

*  Hijyen  box kiti içerisinde bulunan tek kullanımlık eldiven ile sebil dezenfekte işleminizi güvenli bir şekilde yapmanızı sağlar. 
 

* Neden sebil temizliği /  HİJYEN
 

- Su sebillerinin periyodik olarak 3 ayda bir hijyenik temizliği yapılmadığı takdirde makineler üzerine takılan her temiz su mikroplarla kirlenmiş olur .
- ortamın havası makine içerisinden geçtiğinden su içerisine bakteriler bırakırlar, üremeleri için (su-hava-sıcaklık) uygun ortamı buldukları takdirde çoğalırlar. Bir kısım bakterilerinde soğukta üredikleri unutulmamalıdır.
Su sebillerinin hijyenik temizliği yapılmadığı takdirde her ne kadar kaliteli su kullansanız da kirli makineler sebebi ile sağlıksız mikroplu su içmiş olursunuz.
"mikroplar zararlı bakteriler insan vücuduna yerleşirler. Belirtileri hemen meydana çıkmayan bu mikroplar, vücut zayıf düştüğünde ortaya çıkar. Farklı hastalıklar olarak kendilerini gösterebilirler."
- Su sebillerinin periyodik temizliklerinde sıcak su,deterjan,sirke ve benzeri ürünler kullanılması bakterileri tam öldürmeyeceği gibi kalıntı bıraktıkları için sakıncalıdır.
- Yeni alınan su sebilleri ilk kullanımdan önce usulüne uygun olarak temizlenmelidir.

Hijyen Box uygulama sonrası analiz raporuna resimler bölümünden ulaşabilirsiniz .

solüsyon hakkında teknik ve detaylı bilgi aşağıdadır : 

Ürün İsmi      : HIJYEN BOX

Form No        : GBF- 4110

Tarih              : 02/06/2015

Rev. Tarihi     : 20/02/2015

Rev. No          : 5

Sayfa No        : 1/3

                                                                                                               

1907/2006/EC (REACH, Annex II) ve 453/2010/EU sayılı Avrupa Birliği direktifi ve onun düzeltmeleri ile Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ( 13 Aralık 2014; 29204 RG )’ne uygun olarak hazırlanmıştır.                                                                                                    

 

1.ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI                                    

1.1 Ürünün Tanıtılması

Ürünün İsmi        : HIJYEN BOX

1.2 Ürünün Kullanımı: Sebil Temizleyici

1.3 Şirketin Tanıtımı:

YAR-KİM ENDÜSTRİYEL KİMYASAL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Aromatik Cad.

No: 67 B-40 Tuzla - İSTANBUL

Telefon: (0216) 593 13 58- 59- 88

Faks: (0216) 593 13 85

1.4 Acil Durum Telefonu: 0216 593 13 89

 

2. BİLEŞİM/İÇERİK HAKKINDA BİLGİ

 

Kimyasal karakteri içeriği: Ethylendıamıntetraacetıcacıd, laurıldimetılbenzılamonıumchlorıd, sodyum karbonat, emülgatör, su

 

Sağlık açısından tehlike yaratan katıklar;

 

                Adları                                    Miktar %                              R durumu

 

                ----                                          ----                                          ----

 

3.TEHLİKELERİN TANITIMI

 

Fizikokimyasal Tehlikeler: -

Sağlık Açısından Tehlikeler: İnsan sağlığına hiçbir zararı yoktur. pH’ ı yüksek olduğu için deriye konsantre hali zarar verebilir.

Çevre İçin Tehlikeler: -

Diğer: -

 

4.İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

 

Soluma                 : Zararlı değildir.

Deri Teması        : Konsantre hali zarar verebilir. Su ile yıkamanız yeterlidir.

Göze Teması       : Su ile yıkanmalıdır.

Yutma                   : Zehirli değildir, fakat aşırısında mide bulantısı yapar.

 

5.YANGIN İLE MÜCADELE

 

Uygun yangın tüpü: Yanıcı değildir.

Uygun olmayan söndürme : ---

Yanma sonucunda ortaya çıkan tehlikeli madde veya gaz:  Yok

Özel koruyucu giysi: Yok

Genel uyarılar: Hiçbir şekilde yanıcı değildir.

 

6.SIZINTI DURUMUNDA ÖNLEMLER

 

-Kişilerin alması gereken önlemleri:

Akmış veya dökülmüş üründen dolayı, kayma tehlikesi oluşabilir.

-Çevreyle ilgili güvenlik tedbirleri:

Biyolojik olarak parçalanacağından dolayı çevreye zararı yoktur.

 

Ürün İsmi      : HIJYEN BOX

Form No        : GBF- 4110

Tarih              : 02/06/2015

Rev. Tarihi     : 20/02/2015

Rev. No          : 5

Sayfa No        : 2/3

 

                                                                                                               

1907/2006/EC (REACH, Annex II) ve 453/2010/EU sayılı Avrupa Birliği direktifi ve onun düzeltmeleri ile Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ( 13 Aralık 2014; 29204 RG )’ne uygun olarak hazırlanmıştır.                                                                                                    

 

7.KULLANIM VE DEPOLAMA

 

Kullanım: Gıda ünitelerinde 1/300 oranında küf kontrolünde 1/200 oranında hafif kirlerde 1/100 oranında ağır kirlerde ve dezenfekte etmekte 1/50 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Ürün kullanımında sadece yere dökülen malzeme kayganlık tehlikesi yaratır. Yere dökülmemesine dikkat edilmelidir.

Patlama ve Yanma Riski: Patlama ve yanma tehlikesi yoktur.

Depoların ve Ambalajların Durumu: Hijyenik açıdan ağızları kapalı orijinal ambalajında durmalıdır.

Depolama: Oda sıcaklığında, orijinal ambalajında depolanmalıdır.

 

8.MARUZİYET KONTROLLERİ/ KİŞİSEL KORUNMA

 

- Teknik önlemler : ----

-İş yerinde sınır değerleri: -------

-Genel hijyen ve koruma önlemleri:  Hijyenlik bakımından; su ile seyreltilmiş ürün kısa

sürede tüketilmeli veya 1-2 ay içinde tüketilecek kadar ürün seyreltilmelidir.

-Kişisel Koruma: Deri ile temasından sakının. Eldiven kullanılabilir.

               

9.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

 

Fiziksel Durum(20 C’de ) : Sıvı

Renk                                     : Açık sarı

Koku                                     : Yok

Kaynama noktası              : 99 C

Alev alma noktası              : ---

Kendi kendine yanma sıc.                : ---

Özgül ağırlık                        : 1,0 g/cm3

pH değeri                              : 9

Suda çözünürlük                : Tamamı

 

10.STABİLİTE VE REAKTİVİTE

 

-Önlenecek malzemeler: Özel bir malzeme yoktur.

-Termik ayrışma: Yoktur.

-Tehlikeli ayrışma ürünleri: Mevcut değil

 

11.TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

 

LD50/sıçan değeri:2 g/kg.’ın çok çok üzerindedir.

-İnsan üzerindeki etkiler: Konsantre kullanıldığı takdirde ciltteki koruyucu yağı alır. Kullanım sonrası krem kullanılması gerekir.

 

12.EKOLOJİK BİLGİLER

 

Tamamına yakın bir kısmı biyolojik olarak parçalanabilir. Arıtma yapılması tavsiye edilir.

 

13.ATIK ÖNLEMLERİ

 

Mevcut merkezi ve yerel düzenlemelere göre bertaraf edilmelidir.

 

 

 

 

 

Ürün İsmi      : HIJYEN BOX

Form No        : GBF- 4110

Tarih              : 02/06/2015

Rev. Tarihi     : 20/02/2015

Rev. No          : 5

Sayfa No        : 3/3

                                                                                                               

1907/2006/EC (REACH, Annex II) ve 453/2010/EU sayılı Avrupa Birliği direktifi ve onun düzeltmeleri ile Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ( 13 Aralık 2014; 29204 RG )’ne uygun olarak hazırlanmıştır.                                                                                                                                                                                                          

 

14.NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

-Kara Nakliyesi  ADR/RID ve GGVS/GGVE

 Kl/Zfn  uygulanmıyor.

UN.Nn  uygulanmıyor.

-Gemi nakliyesi

K1 uygulanmıyor.UN.Nn uygulanmıyor.

EmsNr  uygulanmıyor.MFAG uygulanmıyor.Denizi kirleten uygulanmıyor.

-Hava nakliyesi:

K1 uygulanmıyor UN.Nn uygulanmıyor.Paketleme grubu uygulanmıyor.

 

Bu ürün bahsedilen nakliye düzenlemelerine göre tehlikeli değildir.

                                                                                                    

15.TALİMAT BİLGİLERİ

 

EC Sınıflandırılması/ Tehlikeli Madde Düzenlenmesi

11/12/2013 tarih ve 28848 (Mükerrer) sayılı Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe ve 1272/2008 (EC) no’ lu Avrupa Birliği direktifine göre ürün aşağıda belirtildiği gibi sınıflandırılmalı ve etiketlenmelidir

 

Tehlike İşareti ve sembolü;

Sağlığa zararlı değildir.

 

R(Risk) Durumları:  Yok

 

S(Güvenlik) Tavsiyeleri:

2             Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

24           Deri ile temasından sakınınız.

37           Uygun koruyucu eldiven takınız.

 

16.DİĞER BİLGİLER

 

Hıjyen Box konsantre bir üründür. Su ile seyreltilerek kullanılır. Su ile seyreltilen ürün fazla bekletilmemelidir. İlave edilen su mikrop oluşumuna neden olabilir.

 

Burada verilen bilgiler bugünkü bilgi düzeyimize dayanmaktadır ve belirli bazı özelliklerin teyidi anlamına gelmemektedir. Yerel kaide ve talimatların yerine getirilmesi daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu sayfalarda belirtilen bilgiler ürünle ilgili emniyet taleplerini kapsar, ürünün özelliklerinin bir garantisi değildir.

 

Bu doküman bir sistem basımıdır ve imzasız olarak geçerlidir.