Tarih, 1979 yılının Mayıs-Haziranı... 12 Mart askeri darbesi daha özgür bir Türkiye'yi kurabileceklerini sanan gençlerin yaşamlarını bir fırtına gibi geçti. Ölenler, ölümle cezalandırılanlardan başka, gençlerin birçoğu mahpuslara tıkıldı. O kadar gençtiler ki henüz yaşam hakkında deneyim kazanmamışlardı.

Hoşça Kal Umut, bir yandan o gençlerden biri olan Oruç'un yaşamla yüz yüze gelişinin öyküsü; öte yandan 12 Eylül'e doğru hızla giden ülkedeki insan avının doğurduğu trajedidir. Onca karmaşa arasında Oruç'un yaşamına giren bir aşk öyküsü yaşamını sonzusa kadar tersyüz edecektir.

Bu kitapta bir yandan yaşanmış olanların etkisi, öte yandan da yaşanmamış sayılacak geçmiş bir on yılın olayları, çabaları, duyguları ve kırgınlıkları tartışmaya açılıyor.

* Hoşça Kal Umut,"Türk dilinin özgün ve güzel biçimde kullanılması ve insanımızın sorunlarının başarıyla irdelenmesi nedeniyle"1987 Mülkiyeliler Birliği Rüştü Koray Ödülü'nü aldı.

* Hoşça Kal Umut, 1993 yılında TRT tarafından Nuray Oğuz'un senaryosu ile filme çekildi.