(2 Cilt bir arada kutulu)

"Bu kitap, Milletlerin Karakteri, Kültürü ve Bilinci'nin nasıl oluştuğu sorusunun detaylı bilimsel araştırmasını, Türk genetik oluşumu üzerine oturtan bir tarih okumasıdır. Dört cilt olarak yazılmış eserin ilk iki cildinde, makrodan mikroya yönelik bir inceleme yapılırken, önümüzdeki dönemde çıkacak ve Milletlerin Yapıtaşları adını alacak son iki ciltte ise mikro olgulardan makro olgulara yönelik bir inceleme gerçekleştirilerek, Yakın Türk Tarihi üzerine odaklanılacaktır. Ülkemizdeki tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarında akademik birimlerin ve programlarının çok sınırlı olması, bilhassa araştırma merkezlerinin Avrupa ve Amerika'daki benzerlerine göre yetersiz kalması nedeniyle, çalışmamız kendi alanında önemli bir referans kaynağı olmayı hedeflemektedir. Kitabımızın taraf olduğu tek anlayış, Türk milletinin köklü bir medeniyete sahip olduğu ve bekasının tarihsel hafızasından gelen birlik şiarında olduğudur." (Çağrı Özkan)

***

"Bu eserde evrenin oluşumundan başlayıp iki büyük Türk kavmi Tunguzlar ve Kıpçaklara, bu iki kavim etrafında şekillenen Türk milli karakter ve kültürüne kadar uzanan tarihsel bir sürecin ele alınıp incelendiğini görüyoruz.

Çağrı Özkan ve Ahmet Gürkan Atay'ın bu çalışması bana göre, Türk tarihinin çok da bilinmeyen bir bölümünün bilimsel ve kapsamlı bir araştırmasıdır.

Unutmamak gerekir ki; şayet siz kendi tarihinizi yazmazsanız, başkaları çarpıtarak, tahrif ederek (değiştirerek) sizin tarihinizi yazar.

Ne yazık ki, bizim tarihimiz de, bizim ihmalimiz nedeniyle, çoğunlukla yabancılar tarafından, kendi bakış açılarına göre çarpıtılarak, değiştirilerek yazılmıştır.

İşte bu kitap, bu iki büyük Türk kavmini kapsamlı ve birbirleriyle ilişkileri yönünden inceleyerek hem büyük bir eksikliği giderecek, hem de bundan önceki yanlış ve çarpıtmaları bilimsel olarak düzeltecektir diye değerlendiriyorum." (Engin Alan)

***

Çağrı Özkan'ın kitapla ilgili röportajı:https://www.youtube.com/watch?v=YhCKzjnW80s