Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN , Prof.Dr.Fatma Eti ASLAN, Akademisyen Kitabevi, 2017

İÇİNDEKİLER:

Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN , Prof.Dr.Fatma Eti ASLAN

ÜNİTE 1 Sağlık Bakımında Temel Kavramlar

1. Sağlık Bakımındaki Gelişmeler ve Bakım Uygulamaları

2. Taburculuk Planlaması ve Evde Bakım

3. Kritik Düşünme ve Etik Karar Verme

4. Sağlık Eğitimi ve Sağlığın İyileştirilmesi

ÜNİTE 2 Sağlık Bakımında Biyolojik ve Psikososyal Kavramlar

5. Denge Stres ve Adaptasyon

6. Kültürler Arası Hemşirelik

7. Kronik Durumlar

8. Yaşlılık ve Geriatri Hemşireliği

ÜNİTE 3 Sağlık Bakımında Fizyopatolojik Kavramlar

 9. Ağrı

10. Sıvı Elektrolit Dengesi ve Bozuklukları

11. Şok

12. Onkoloji

13. Ölüm ve Ölüme Yaklaşan Hastaya Yaklaşım

ÜNİTE 4 Cerrahi Bakım

14. Ameliyat Öncesi Bakım

15. Ameliyat Dönemi Bakım

16. Ameliyat Sonrası Bakım

17. Günübirlik Cerrahi

ÜNİTE 5 Solunum Sistemi

18. Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

19. Üst Solunum Sistemi Hastalıkları

20. Toraks ve Alt Solunum Sistemi Hastalıkları

ÜNİTE 6 Kalp ve Dolaşım Sistemi

21. Kalp ve Dolaşım Sisteminin Değerlendirilmesi

22. Ritim ve İletim Bozuklukları

23. Koroner Arter Hastalıkları

24. Yapısal Enfeksiyöz ve Enflamatuar Kalp Hastalıkları

25. Kalp Hastalıklarına Bağlı Komlikasyonlar

26. Vasküler Hastalıklar ve Periferik Dolaşım Bozuklukları

27. Hipertansiyon

ÜNİTE 7 Hematolojik Sistem

28. Hematolojik Sistemin Değerlendirilmesi

29. Hematolojik Hastalıklar

30. Kan Ürünler Kan Tranfüzyonu ve Kemik İliği Transplantasyonu

ÜNİTE 8 Sindirim Sistemi

31. Sindirim Sisteminin Değerlendirilmesi

32. Ağız ve Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

33. Mide ve Duodenum Hastalıkları

34. Bağırsak ve Rektum Hastalıkları

35. GastroentestinalStomalar

ÜNİTE 9 Metabolik ve Endokrin Sistem

36. Karaciğer Hastalıkları

37. Safra Kesesi Ve Pankreas Hastalıkları

38. DiabetesMellitus

39. Endokrin Hastalıkları

40. Adrenal Bez Hastalıkları

ÜNİTE 10 Üriner Sistem

41. Üriner Sistemin Değerlendirilmesi

42. Üriner Sistem Hastalıkları

ÜNİTE 11 Meme Hastalıkları

43. Meme Hastalıkları

ÜNİTE 12 İmmün Sistem

44. İmmün Sistemin Değerlendirilmesi

45.İmmün Sistem Hastalıkları

ÜNİTE 13 Dermatoloji

46. Derinin Değerlendirilmesi

47. Dermatolojik Hastalıklar

48. Yanıklar

49. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

ÜNİTE 14 Duyu Sistemi

50. Göz Hastalıkları

51. İşitme ve Denge Sorunu Olan Hastanın Yönetimi

ÜNİTE 15 Sinir Sistemi

52. Sinir Sisteminin Tanılama Yöntemleri

53. Bilinç Düzeyi Değişiklikleri

54. Sinir Sistemi Hastalıkları

55. Sinir Sisteminin Dejeneratif ve Onkolojik Hastalıkları

56. Nörolojik Travmalar

ÜNİTE 16 Kas İskelet Sistemi

57  Kas İskelet Sistemi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

58 Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

59 Romatizmal Hastalıklar