Elektromiyografi ve Nöromüsküler Hastalıklar: Klinik - Elektrofizyolojik Bağıntılar, Doç. Dr. Burcu Örmeci, Prof. Dr. A. Emre Öge, Preston, Shapiro, Nobel Tıp Kitabevleri, 2017

Kitap Tanıtım Yazısı : 
Elektromiyografik ve klinik bulguları ilişkilendirerek nöromüsküler hastalıkların hızlı ve doğru tanısına yaklaşım. 
•    EMG yöntemlerinin en doğru şekilde kullanılmasına yardımcı olacak teknik rehberlik 
•    EMG iğnesinin doğru yerleşimi için 65’ten fazla kesitsel anatomi çizimi 
•    Yeni tanımlanmış birçok genetik nöromüsküler hastalığın elektriksel tanı özellikleri 
•    Elektriksel tanı çalışmalarının iyatrojenik komplikasyonları hakkında bilinmesi gerekenler 
•    Tam renkli tasarım, resimler ve fotoğraflar ile önemli kavramların görselleştirilmesi