Klinik Uygulamada Transözofajial Ekokardiyografi, Ekrem Yeter, 2013

Son 30 yılda transözofajiyal ekokordiyografideki (TEE) teknolojik ilerlemeler üstel olmaktadır ve onun artan kullanımını yansıtmaktadır. Günümüzde hemen hemen bütün ekokardiyografi laboratuvarları TEE’yi kullanacak ve kapak ameliyatlarının büyük çoğunluğu TEE rehberliğinde yapılacaktır.
TEE’nin uzaysal ve zamansal rezolusyonu, uygun bilgi ve eğitim ile iyi görüntüler almada nisbi kolaylığı onu eşsiz yapmaktadır.
Klinik Uygulamada Transözofajiyal Ekokardiyografi, TEE’de eğitim alanlara progmatik bir rehberlik sağlar. Geniş kapsamlı bir kitap değildir ancak uygulayarak elde edilen tecrübe ile birleştirilerek kullanılması gerekir ve eğer doğru kullanılırsa bu kombinasyon, okuyucuların TEE’nin gerçek potansiyelini anlamalarına yardımcı
olacaktır.