Günümüz Diş Hekimliğinde İmplantoloji, İbrahim F. Tulunoğlu, 2011

Bilimsel temellere dayalı olan bu klasik referans kitabında implant tedavisi için gerekli olan temel ilkeler ve hastalarda uzun vadeli istenen düzeyde sonuçların elde edilebilmesi için gerekli usavurumlar ortaya konmaktadır. Tedavi planlaması kapsamını tüm derinliğiyle ortaya koyan tamamen renkli görseller içermektedir. Ve dişsiz hastalarda fonksiyonu restore etmek ve estetiği geliştirmek için uygulanacak cerrahi yöntemleri tanımlamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                     İMPLANTLARIN MANTIKSAL TEMELLERİ

1-Dental İmplantların Mantıksal Temelleri,3

2-Kök Biçimli İmplantların Bileşenlerinin Geniş Kapsamlı Terminolojisi,26

3-Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri,38

4-İmplant Diş Hekimliği için Stres Tedavi Teoremi,68

5-İmplant Diş Hekimliğinde Protetik Seçenekler,92

6-Tedavi Planlaması: Hasta ile ilgili Kuvvet Faktörleri,105

7-Tadavi Planlamasındaki Kilit Faktör: Kemik Yoğunluğu,130

8-Kilit İmplant Konumları ve İmplant Sayısı ile ilişkili olarak Tedavi Planları,147

9-İmplant gövde Boyutu: Biyomekanik ve Estetik Yaklaşım,160

10-Varolan Kemik ve Dental İmplant Tedavi Planlamaları,178

11-Dental İmplant Tasarımının Bilimsel Temelleri,200

TEDAVİ PLANLAMASI

12-İmplant öncesi Protetik Uygulamalar: Genel Değerlendirme, Özel Kriterler ve Tedavi Öncesi Protezleri,233

13-Tanı Modelleri ve Cerrahi Plaklar,276

14-Dişsiz Mandibula: İmplant Destekli Overdenture�lara Sistematik Bir Yaklaşım,293

15-Tam Dişsiz Mandibula: Sabit Restorasyonlar için Tedavi Planlaması,314

16-Tek-Diş Replasmanları : Tedavi Şeçenekleri,327

17-Maksillar Arkta İmplant için Değerlendirmeler;Sabit ve Overdenture Protezler,367

18-Dişsiz Posterior Maksilla için Tedavi Planı,389

19-İmplant Diş Hekimliğinde Bölümlü ve Tam Dişsiz Arklar için Tedavi Planlaması,406

TEMEL BİLİMLER

20-Dental İmplant Hastalarının Medikal Yönden Değerlendirilmesi,421

21-Diş Hekimliğinde İmplant Farmakolojisi,467

22-Dental İmplantlar için Uygulamalı Anatomi,490

23-Dental Enfeksiyonun Baş ve Boyunda Yayılımı,502

24-Dental İmplantlar İçin Biyomateryaller,511

25-İmplant Diş Hekimliğinde Klinik Biyomekanik,543

26-Kemik Fizyolojisi,Metabolizması ve Biyomekaniği,557

27-Dental İmplant Yüzeyleri: Bir Derleme,599

28-Mekanik Yüklere Karşı Kemik Cevabı,621

İMPLANT CERRAHİSİ

29-Kemik Yoğunluğu: Cerrahi Yaklaşım ve iyileşmeye Etkisi,645

30-Posterior Tek-Diş Replasmanları:Cerrahi İlkeler(Prensipler),668

31-Mandibular Ön ve Arka Bölgelerde Kök Formlu İmplant Cerrahisi:İmplant Yerleştirilmesi,684

32-2.Aşama Cerrahi: İmplantlarının Üzerlerinin Açılması ve İyileşme Dönemi Komplikasyonlarının Tedavisi,720

33-Anterior Tek-Diş Replasmanları:Cerrahi Değerlendirmeler,739

34-Premaksilla Cerrahisi:İmplant Yerleştirilmesi,Kemik Genişletilmesi(Spreading), Burun Tabanı Yükseltilmesi ve İnzisiv Foramen İmplantları,769

35-İmplantolojide İmmediyat Yükleme ve Restorasyon: Mantık ve Tedavi,799

YUMUŞAK VE SERT DOKULARIN REHABİLİTASYONU

36-Kemik Greftleme ve Kemik Grefti Materyalleri  için Anahtarlar,839

37-Diş Çekimi, Soket Greftleme ve Bariyer Membran ile Kemik Rejenasyonu,870

38-Maksillar Sinüs Anatomisi, Patolojisi ve Greft Cerrahisi,905

39-Maksillar Verici Blok Kemik Greftleri:Simfizis ve Ramus,975

40-Kemik İçi İmplantlar için Ağız Dışı Verici Otojen Kemik Greftleri: İllium ve Tebia,1013

İMPLANTIN BAKIMI

41-İmplant Diş Değildir: Periodontal İndekslerin Karşılaştırılması,1055

42-Dental İmplantların İdamesi: İmplant Sağlık Kalitesi Skalası,1073

EK/A �Ağız Dışı ve Ağız içi Değerlendirme,1086