Anatomi Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksek Okulları İçin, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Sacide Karakaş, 2018