Bio Pet Active DermaDog 50 Adet Sarımsaklı Bira Mayalı Çiğneme Tableti

Yucca, Biotin, Çinko ve Probiyotik Katk ılı Sarımsaklı Bira Mayası Tableti

B

üyük ve dev ırk k öpek dostlar ımız i çin deri ve ba ğırsak sağlığını korumaya y önelik olarak haz ırlanmış

Vitaminler, Aminoasitler ve

Çinko içerikli destek ürünüdür.

* Bira mayas

ı, biotin ve çinko, sa ğlıklı deri gelişimini destekler; t üy dökümünün azalmas ına ve sağlıkla parlamasına yardımcı olur..

* Yucca Shidigera

özü, idrar ve d ışkı kokusunu azaltır.

* Sarımsak, anti bakteriyel ve toksinlerin v

ücuttan at ılmasına yardımcı bir besin olma özelli ği ile genel metabolizmanın g üçlenmesinde yard ımcı olur.

* MOS (Mannan oligosakkarit), prebiyotik etkisi ile barsaktaki yararlı bakterilerin artmasına; zararlı bakterilerin ise azalmasına neden olarak dostumuzun yediği yiyeceklerden maximum oranda faydalanmasına yardım eder, bağışıklığın g

üçlenmesinde rol oynar.

* Kolin, y

ıllarca bize arkadaşlık etmiş yaşlı k öpe ğimizin karaciğer metabolizmasını d üzenlemeye destekleyici etki gösterir.

www.entegrabilisim.com