El işçiliği Çakı 
Açık uzunluk: 19,5cm 
Kapalı uzunluk:10cm 
Çelik:2mm çubuk çelik  
Sap: paduk